Wat is god nou nog?

2007-10-24

Als iedereen maar een eigen betekenis geeft aan een bepaalde term, wordt ie dan niet heel erg onbruikbaar?In mijn studie komen een aantal termen nogal veel voor. Bewustzijn, geest, god, kennis, begrijpen. Op het eerste oog allerdaagse woorden, sommigen enigszins beladen. Intuitief weet je wat er mee bedoeld wordt. Maar filosofisch wetenschappelijk is het een heel ander verhaal.Als je zegt dat je iets begrijpt, wat doe je dan? Wat is je geest? Wat bedoelt iemand tegenwoordig nou nog met god?