Majesteitsschennis (vervolg)

2007-08-11

Dat meisje is niet vervolgd. Het OM bekeek het in context en vond niet dat het meisje vervolgd moest worden. Aldus de Volkskrant. Toch vind ik niet dat dit dan maar het einde moet zijn van de discussie...